cabecera empleo

Kanpania eta Proiektuak

Eskaintzen zerrenda eta bilakaera

lanbide ofertaslanbide prensaempleo evolucion

 
“GIZARTE ERAKUNDEETAN LAGUNTZA BEHAR DUTEN PERTSONEI ARRETA SOZIOSANITARIOA EMATEKO” PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAREN LEHENENGO PRESTAKUNTZA MODULUA (SSCS0208) ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK
2017 Abendua / Diciembre

 
 
HITZAURREA
Enpleguaren sorrera, enplegagarritasunaren hobekuntza, udalerriaren garapena eta sustapen ekonomikoa, eta biztanleen bizi-kalitatearen eta ongizatearen hobekuntza dira Sopelako Udalak garatzen dituen politiken funtsezko ardatzak eta helburuak.
 
Kontuan hartuta enplegurako prestakuntza, prestakuntza arloko birziklapena eta enplegagarritasunaren hobekuntza oinarrizko tresnak direla zehaztutako helburuak lortzeko, Enplegua eta Ekonomia Sustatzeko Zinegotzi Arloak “GIZARTE ERAKUNDETAN LAGUNTZA BEHAR DUTEN PERTSONEI ARRETA SOZIOSANITARIOA EMATEKO” PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAREN LEHENENGO PRESTAKUNTZA MODULUA (SSCS0208) abiaraziko du, honako oinarri hauek zuzenduko dutena:
 
LEHENENGOA.- DEIALDIAREN XEDEA
Deialdi honen xedea “GIZARTE ERAKUNDETAN LAGUNTZA BEHAR DUTEN PERTSONEI ARRETA SOZIOSANITARIOA EMATEKO” PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAREN LEHENENGO PRESTAKUNTZA MODULUA (SSCS0208), “ERAKUNDE EREMUAN ESKU-HARTZEAK ANTOLATZEKO LAGUNTZA (KODEA: MF1016_2)” izenekoa garatzea da, Sopelako herritarren enplegagarritasuna hobetzeko eta birziklapen profesionala sustatzeko.
 
BIGARRENA.- ZERBITZUA EMATEKO MODUA
CENTRO DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO SA enpresaren ardura izango da IKASTAROA eman, garatu eta egikaritzea. Enpresak prestakuntza hori emango du hurrengo helbidean dituen lokaletan: Ibarra kalea 7, 48950 - Erandio (BIZKAIA).
 
Halaber, enpresak prestakuntzarako behar den material guztia emango du.
 
HIRUGARRENA.- DEIALDIAREN EDUKIA
“ERAKUNDE EREMUAN ESKU-HARTZEAK ANTOLATZEKO LAGUNTZA (KODEA: MF1016_2)” modulua metodologia teoriko-praktikoaren bidez garatuko da. Hilabeteko iraupena (100 ordu; egunean 5) izango du, eta honako prestakuntza atal hauek izango ditu:
 
 • UF0127: ERAKUNDEETAN LAGUNTZA BEHAR DUTEN PERTSONEI HARRERA EGITEKO LAGUNTZA (30 ORDU)
 • UF0128: ERAKUNDEETAN LAGUNTZA BEHAR DUTEN PERTSONENTZAT JARDUERAK ANTOLATZEKO LAGUNTZA (70 ORDU).
 • Irakastegunak: 20.
 • Ordutegia: 09:00etatik 14:00etara edo 15:00etatik 20:00etara, eskaeraren arabera
 • Hasiera-eguna: 2018ko urtarrilaren 15a.
 • Orduak, guztira: 100 ordu.
 • Ikastaroa emateko lekua: CENTRO DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO SA. Enpresak prestakuntza hori emango du hurrengo helbidean dituen lokaletan: Ibarra kalea 7, 48950 - Erandio (BIZKAIA)
 
LAUGARRENA.- HARTZAILEAK 
Sopela udalerrian erroldatutako 18 urtetik gorako edozeinek har dezake parte, eta, prestakuntza eskuratzean, berdintasun eta parekotasun irizpideak errespetatuko dira. Zehaztapen horiek alde batera utzi ahalko dira, izena emateko epea amaitutakoan ikaspostuak bete ez badira: kasu horretan, ikasleek beste irizpide batzuei jarraikiz parte hartu ahalko dute.
 
Ikaspostuak 15 izango dira, gehienez.
 
BOSGARRENA.- BALDINTZAK
Deialdi honetan parte hartu ahal izateko, eskatzaileek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
 1. Sopela udalerrian erroldatuta egotea.
 2. Enplegu-eskatzailea izatea edo enplegu-bilaketa aktiboan edo hori hobetzeko egoeran egotea.
 3. 18 urte beteak izatea eta, hala denean, nahitaezko erretirorako gehieneko adinetik gorakoa ez izatea.
 4. Ezgaitasun edo bateraezintasun egoeretako batean ez egotea, indarreko legediaren arabera.
 5. Eskola-graduatuaren, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) graduatuaren edo Lanbide Heziketako graduatuaren titulua izatea, gutxienez.
 6. Gaztelaniaren hitzezko eta irakurrizko ulermena.
SEIGARRENA.- IZENA EMATEKO PROZEDURA
Izena emateko prozedura Sopelako Udaleko Enplegu eta Sustapen Ekonomikoaren Zinegotzi Arloak emandako izena emateko inprimakiaren arabera gauzatuko da. Inprimaki hori interesdunen eskura dago Sopelako Udalaren webgune ofizialean: www.sopela.eus, “KANPAINEN ATARIA”n, hain zuzen, baita udal bulegoetan ere.
 
Ikastaroetan ikaspostua erreserbatzeko, kontuan hartuko da izena emateko matrikula zein ordutan eta zein egunetan sartu den erregistroan; eta leku kopurua gainditzen bada, eremu sozio laboraleko beharrizan irizpideak aplikatu ahal izango dira.
 
ZAZPIGARRENA.- IZENA EMATEKO EPEA 
Moduluan izena emateko epea 2017ko abenduaren 11tik 22ra bitartekoa izango da.
 
Dagoen eskariaren arabera, Sopelako Udalak izena emateko epeak luza litzake.
 
ZORTZIGARRENA: ONARTUTAKOEN ZERRENDAK ARGITARATZEA
Izena emateko epea amaituta eta izangai bakoitzak baldintzak betetzen dituela egiaztatuta, udalaren iragarki oholean argitaratuko da hautatutako pertsonen zerrenda, eta 2018ko urtarrilaren 3tik aurrera baliagarria izango da.
 
BEDERATZIGARRENA. AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
Eskatzaileek izena emateko orria aurkezten dutenean, ondoko dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:
 1. Programan izena emateko orria. Eskatutako datu pertsonal eta harremanetarako datu guztiak bete beharko dira; eta izenpea jarrita eta hori aurkeztuta, interesdunak frogatuko du bete egiten dituela programan parte hartzeko behar diren baldintza guztiak.
 2. Bere nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioa.
Era berean, udalak, unea iritsita eta beharrezkotzat jotzen badu, izena eman dutenei eta partaideei honako hauek eskatzeko aukera gordetzen du beretzat:
 • NANaren fotokopia konpultsatua.
 • Errolda-egiaztagiria.
 • Lorturiko titulazio akademikoaren fotokopia konpultsatua.
 • Lanbidek luzaturiko ziurtagiria, enplegu-eskatzailea dela egiaztatzen duena.
HAMARGARRENA.- ORDEZKOAK
Onartuen zerrendan bajaren bat izatekotan, eskaeren zerrendatik aterako dira izangaiak, betiere azken zerrenda horretan ezarritako hurrenkeraren arabera.
 
AMAIKAGARRENA.- ERREKURTSOAK
Interesdunek deialdi honen, oinarri arautzaileen eta deialditik datozen administrazio egintza guztien aurka egin ahalko dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusten diren kasuetan eta moduan.
 
 
campanas pdfformulario pdfcampanas izena
 
 

- Sopelako Udala - Sabino Arana, 1 Sopela 48600 Bizkaia (94) 406 55 00 -

Euskal Herria

Bizkaia