Osoko bilkura apirilaren 30ean, asteartea

Sopelako Udaleko hurrengo osoko bilkura apirilaren 30ean izango da, 09:00etan udaletxeko areto nagusian. Auzokideek udal bilkuretara joateko eta bertan parte hartzeko eskubide osoa dute. Honakoa izango da aztergaien zerrenda:

AZTERGAI ZERRENDA

1.-2019KO MAIATZAREN 26 HAUTESKUNDEAK. MAHAI – KIDEEN ZOZKETA..

ATAL ERABAKITZAILEA

Ogasuna eta Kontuen Batzorde Berezia

2.- 2018KO KONTU OROKORRA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA

3.-LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA. 152/2019 ESPTEA

4.- KREDITU GEHIGARRIEN BIDEZ UDAL AURREKONTUAK ALDATZEKO 7. ZBK. ESPEDIENTEAREN ALDAKETAREN ONARPENA, BALEGOKIO. 1404/2019 ESPTA

Udal Administrazioa eta Langileria

5.- 2020 URTERAKO HERRIKO JAIA.

Hirigintza, Etxebizitza, Ingurumena, Obrak eta Zerbitzuak

6.- BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOAREN ESTATUTUEN ALDAKETA ONARTZEA, HALA BALEGOKIO.

7.-UDALERRIKO HILERRIAREN ARAUDIAREN ALDAKETA HASIERA BATEZ ONARETZEA, BIDEZKOA BADA,

ARGIBIDE, SUSTAPEN ETA KONTROL ATALA

8.-PRESAZKO MOZIOAK, HALAKORIK BADA.

9.-BERRI EMATEA:- GAIA:- DEIALDI HONETAKO ERANSKINEAN AGERTZEN DIREN ALKATETZA DEKRETUAK:-

10.-ERREGU, GALDERAK ETA MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK.

Mozio Ez Erabakigarriak

DEIALDIA