2018ko lehenengo osoko bilkura, urtarrilaren 25ean

 

Sopelako Udaleko hurrengo osoko bilkura urtarrilaren 25ean izango da, 19:30ean udaletxeko areto nagusian. Auzokideek udal bilkuretara joateko eta bertan parte hartzeko eskubide osoa dute.

Honakoa izango da aztergaien zerrenda:

1.-2017KO AZAROAREN 28 ETA ABENDUAREN 28AN EGINDAKO OHIKO BILKUREN AKTAK ONESTEA, HALA BALEGOKIO:-

ATAL ERABAKITZAILEA

Ogasuna eta Kontuen Batzorde Berezia

2.- 2017. EKITALDIKO AURREKONTUARI LEPORATUKO ZAIZKION LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA.  61/2018 ESPTEA

3.- 2018. EKITALDIKO AURREKONTUARI LEPORATUKO ZAIZKION LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA.  61/2018 ESPTEA

Udal Administrazioa eta Langileria

4.- 2018rako Udal Plantilla eta Lanpostuen zerrenda aldaketa onartzea, bidezkoa bada.

ARGIBIDE, SUSTAPEN ETA KONTROL ATALA

5.- PRESAZKO MOZIOAK, HALAKORIK BADA:-

6.- BERRI EMATEA:- GAIA:- DEIALDI HONETAKO ERANSKINEAN AGERTZEN DIREN ALKATETZA DEKRETUAK:-

(A).- KREDITU GEHIGARRIEN BIDEZ UDAL AURREKONTUAK ALDATZEKO 21. ZBK. ESPEDIENTEAREN ALDAKETAREN BERRI EMATEA  4127/2017 ESPTA. (2017-2024 DEKRETUA).

(B).- KREDITU TRANSFERENTZIEN BIDEZ UDAL AURREKONTUAK ALDATZEKO 23. ZBK. ESPEDIENTEAREN ALDAKETAREN BERRI EMATEA  4206/2017 ESPTA. (2017-2074 DEKRETUA).

(C).- KREDITU GEHIGARRIEN BIDEZ UDAL AURREKONTUAK ALDATZEKO 22. ZBK. ESPEDIENTEAREN ALDAKETAREN BERRI EMATEA, 4204/2017 ESPTA. (2017-2075 DEKRETUA).

(D).-      BERRI EMATEA.- GAIA:- URTARRILAREN 9KO 19/2018 ALKATETZA DEKRETUA. ALKATETZAREN EGINKIZUNAK ESKUORDETZEARI BURUZKOA.

(E).-2017-2018 AURREKONTUAREN LUZAPENAREN DEKRETUAREN BERRI EMATEA. 11/2018 ESPTA. (2018-0027 DEKRETUA).

7.-ERREGU, GALDERAK ETA MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK:-

Mozio ez erabakigarriak

(A).- Atxiki gabeko zinegotzia den Manuela Ruiz Andreak aurkeztutako mozioa. Gaia:-  “Frankismoko biktimen Konponketari” dagokiona.

(B).- Atxiki gabeko zinegotzia den Manuela Ruiz Andreak aurkeztutako mozioa. Gaia:-  “pentsioen etorkizuna bermatzeko premiari buruzkoa”.

Erregu eta galderak

(A).-Manuela Ruiz Vivanco andreak aurkeztutako erregua. Gaia:- Udal Liburutegiaren ordutegiaren handitzea

DEIALDIA