Osoko bilkura azaroaren 28an

 

 

Sopelako Udaleko hurrengo osoko bilkura azaroaren 28an izango da, 19:30ean udaletxeko areto nagusian. Auzokideek udal bilkuretara joateko eta bertan parte hartzeko eskubide osoa dute.

Honakoa izango da aztergaien zerrenda:

1.- 2017KO URRIAREN 26AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA ONESTEA, HALA BALEGOKIO:-

ATAL ERABAKITZAILEA

Ogasuna eta Kontuen Batzorde Berezia

2.- LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA. ELECTRICIDAD MARTÍN. 138/2017 ESPTEA

3.- LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA. (azarokoak).  138/2017 ESPTEA

ARGIBIDE, SUSTAPEN ETA KONTROL ATALA

4.-  PRESAZKO MOZIOAK, HALAKORIK BADA:-

5-  BERRI EMATEA:- GAIA:- SEGIDAN AGERTZEN ALKATETZA DEKRETUAK:-

(A).- Berri ematea.- Gaia: Udal Aurrekontua kreditu gehigarrien bidez aldatzeko espedientea, 13. zenbakiduna. 3275/2017 ESPTA. (2017-1614 DEKRETUA).

(B).- Berri ematea.- Gaia: Udal Aurrekontua kreditu‑gaikuntzaren bidez aldatzeko espedientea, 14. zenbakiduna. 3408/2017 ESPTA. (2017-1665 DEKRETUA).

(C).- Berri ematea.- Gaia: Udal Aurrekontua  kreditu‑transferentzien bidez aldatzeko espedientea, 15. zenbakiduna, 3410/2017 ESPTA. (2017-1714 DEKRETUA).

(D).- Berri ematea.- Gaia: Alkatetzaren eginkizunak eskuordetzeko azaroaren 5eko 1750-2017 Alkatetza Dekretua.

(E).- Berri ematea.- Gaia: Udal Aurrekontua kreditu gehigarrien bidez aldatzeko espedientea, 16. zenbakiduna. 3553/2017 ESPTA. (2017-1758 DEKRETUA).

(F).- Berri ematea.- Gaia: Alkatetzaren eginkizunak eskuordetzeko azaroaren 9ko 1781-2017 Alkatetza Dekretua

(G).- Berri amtea.- Gaia: Udal Aurrekontua kreditu gehigarrien bidez aldatzeko. espedientea, 17. zenbakiduna. 3664/2017 ESPTA. (2017-1787 DEKRETUA).

6.- ERREGUAK, GALDERAK ETA MOZIO EZ‑ERABAKIGARRIAK:-

Mozio ez‑erabakigarriak

Mozio ez erabakigarria, Manuela Ruiz andreak aurkeztua (atxiki gabeko zinegotzia).- Gaia: Ogasun Ministerioak Madrilgo Udalaren kontuak interbenitu ostean, Udalarekiko elkartasuna adieraztea, toki‑autonomiaren alde eginez.

(B).- Mozio ez‑erabakigarria, Manuela Ruiz andreak aurkeztua (atxiki gabeko zinegotzia).- Gaia: frankismoak eragindako biktimak erreparatzea.

(C).- Mozio ez‑erabakigarria, Sopelako EHBilduk aurkeztua.- Gaia: Uribeko OSI‑ESIn kendutako anbulantzia berriro jartzea.

Eskariak eta galderak

(A).- Eskaria, Manuela Ruiz andreak aurkeztua (atxiki gabeko zinegotzia).- Gaia: adineko pertsonentzako parkeak.

DEIALDIA